Poñemos en valor

Co noso traballo de Cine en curso, na aula de 6º do CEIP A Rúa, Poñemos en valor:                            
    

Autoavaliación e heteroavaliación                           

Reflexionamos individualmente, en pequeno grupo e en gran grupo, sobre a nosa participación na pasada edición de Cine en curso (14-15). Intentaremos afianzar os nosos puntos fortes e mellorar os nosos puntos débiles.
  
Estas son as nosas conclusións:

Somos autónomos/as. Criterios para subir os planos do mundo a drive

Por grupos e colectivamente, consensuamos uns criterios xerais que nos sirvan de referencia á hora de seleccionar os Planos do mundo que subiremos a Drive. Buscamos incrementar a nosa autonomía neste senso. Somos conscientes de que só se visionarán os planos que se suban á web.
Estes son os nosos criterios de selección: